Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas CIPARIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 21

Apygarda: Prienų (Nr. 67)
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

Gimimo data: 1923 01 20
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1949 - Kauno valstybinis universitetas Cheminės-technologijos fakultetas, chemikas technologas

Moksliniai laipsniai: Habilituotas mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Profesorius  

Užsienio kalbos: Rusų   Vokiečių   Anglų   Prancūzų  

Pagrindinė darbovietė: pensininkas

Visuomeninė veikla: Literatūrinė veikla

Pomėgiai: Turizmas   

Šeimos nariai: Alfredas - vaikas   Egidija - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozas Ciparis
  2. Pagrindinė darbovietė: pensininkas
  3. Pareigos:
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 106356.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 7188.60 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1040.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
107396.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozas CIPARIS
"Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PRIENŲ rinkimų apygardoje Nr.67

Juozas Ciparis gimė 1923 m. sausio 20 d. Tauragės apskrities Šylių kaime (dabar - Šilutės rajonas) neturtingo valstiečio �eimoje, kurioje augo 7 vaikai.
1949 m. baigė Kauno universiteto Cheminės technologijos fakultetą. Įgijo chemiko technologo kvalifikaciją. Studijas tęsė aspirantūroje (Maskvoje) ir doktorantūroje (Leningrade).
Profesorius (1967 m.), habilituotas daktaras (1966 m.), Valstybinės premijos laureatas (1987 m.).
50 metų dirbo pedagoginį darbą pradžios mokyklose, gimnazijose ir universitetuose (43 m.).
Parengė 30 mokslo daktarų, parašė per 10 vadovėlių ir mokymo priemonių studentams, išspausdino beveik 300 mokslo populiarinimo straipsnių, apgynė daugiau kaip 30 išradimų. Kelis išradimus, susijusius su mineralinėmis trąšomis, įdiegė chemijos pramonės įmonės.
Dabar - pensininkas, užsiima kūrybine literatūrine veikla.
Nepartinis.
Pomėgis - turizmas.
Turi du vaikus - sūnų Alfredą ir dukterį Egidiją Venskutonienę. Abu docentai, mokslų daktarai, dirba Kauno universitetuose.