Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stanislovas BUŠKEVIČIUS

   

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Gimimo data: 1958 09 14
Gimimo vieta: Kaunas
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Vilniaus universitetas, ekonomistas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kauno savivaldybės tarybos narys   LR Seimo narys  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas

Pomėgiai: Filosofija    Istorija    Sportas   

Šeimos nariai: Jūratė - sutuoktinis/sutuoktinė   Stasys - vaikas   Milda - vaikas   Agnė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 08 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Stanislovas Buškevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 14880.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 24517.76 Lt 6546.24 Lt
20. Iš viso: 24517.76 Lt 6546.24 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
14880.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Stanislovas BUŠKEVIČIUS
"Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Stanislovas Buškevičius gimė 1958 m. rugsėjo 14 d. Kaune.
1985 m. baigė Vilniaus universitetą. Įgijo ekonomisto specialybę. Kauno įmonėse dirbo darbininku, meistru, inžinieriumi, sociologu.
1988-1990 m. Kauno medicinos akademijoje dėstė Vakarų politinės ekonomijos kursą. KGB inspiravus iš šios akademijos pašalintas už politinę veiklą.
1989-1990 m. organizavo tarnybos okupacinėje kariuomenėje boikotą - masinį rusiškų karinių bilietų ir prirašymo liudijimų grąžinimą į Maskvą. Organizavo komunistinių stabų - paminklų V.Kapsukui, F.Dzeržinskiui, keturiems komunistams ir t.t. - nugriovimą Kaune. Buvo vienas iš organizatorių, kad miesto kapinėse būtų pastatytas kryžius 1941 m. Birželio sukilimo prieš rusų okupantus dalyviams atminti. Organizavo parašų rinkimą, kad vėl pradėtų galioti teisėtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, priimtas 1939 m.
1992 m. pavasarį Prancūzijos žmogaus teisių asociacijos kvietimu Paryžiuje gilino tarptautinio bendradarbiavimo žinias.
1993-1996 m. dirbo valstybės konsultantu jaunimo klausimais, padėjo įvairioms jaunimo organizacijoms, sporto klubams ir t.t.
1995 m. buvo išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos Kovos su korupcija komisijos pirmininku.
S.BuŠkevičius yra "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjungos vadas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.
Anksti pradėjo domėtis Lietuvos istorija. Dar būdamas paauglys, 1972 m. gegužės mėn. dalyvavo demonstracijose, vykusiose po R.Kalantos susideginimo. Vėliau draugams ir pažįstamiems platino antisovietinę literatūrą. Nebuvo nei pionierius, nei komjaunuolis, nei komunistas.
Po aštrių kalbų prieš mafiją ir KGB ekonominių struktūrų įsigalėjimą bei korumpuotus Kauno teisėsaugininkus 1994 m. kovo 23 d. buvo pasikėsinta į Stanislovo Buškevičiaus gyvybę. Apie šį įvykį informavo tik "Kauno diena" ir "Jaunosios Lietuvos" laikraštis "Tautos valia". Nei pasikėsinimo vykdytojų, nei organizatorių Kauno policija iki šiol nerado.
Dirbdamas Seimo nariu, Seime įregistravo per 20 įvairių įstatymų, nutarimų ir pasiūlymų dėl jų projektų.