Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Švenčionių rajono (Nr. 49) apygarda
Švenčionėlių (Nr. 1) apylinkė

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Striužas Valdas  61  1. 
2.   Jakštas Juozas  42  5. 
3.   Čeponis Kęstutis  29  3. 
4.   Jusienė Mariana  31  2. 
5.   Davidonis Audrius  10  4. 
6.   Bubulienė Aldona    6. 
7.   Bulavas Žilvinas Aigris    7. 
8.   Tautvaišas Vytautas  8. 
9.   Babušis Algis Stepanas    9. 
10.   Mikutavičius Povilas    10. 
11.   Vaitkevičius Mečislavas    11.