Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Valdas STRIUŽAS
 

Apygarda: Švenčionių rajono (Nr. 49)
Sąrašas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Gimimo data: 1955 07 23
Gyvenamoji vieta: Švenčionėliai , Švenčionių raj.

Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Ne
Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Ne

Išsilavinimas: Aukštasis

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Švenčionių savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo centro vyresn.specialistas

Visuomeninė veikla: Lietuvos kraštotyros d-jos Švenčionių r.sk.pirminikas,Lietuvos Sąjudžio Švenčionių rajono tarybos sekretorius

Šeimyninė padėtis: Vedęs


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 01 28 išdavė Vilniaus apskrites VMI Švenčionių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Valdas Striužas
  2. Pagrindinė darbovietė: Kultūros paveldo centras
  3. Pareigos: Vyresnysis specialistas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Švenčionėlių kultūros namai
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Akomponiatorius
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 48689.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10853.62 Lt 3588.38 Lt
20. Iš viso: 10853.62 Lt 3588.38 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
6000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
54689.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)