Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Švenčionių rajono (Nr. 49) apygarda

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apygardoje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Striužas Valdas  245  1. 
2.   Jakštas Juozas  159  5. 
3.   Čeponis Kęstutis  140  3. 
4.   Jusienė Mariana  110  2. 
5.   Davidonis Audrius  77  4. 
6.   Bubulienė Aldona  20  6. 
7.   Bulavas Žilvinas Aigris  7. 
8.   Tautvaišas Vytautas  20  8. 
9.   Babušis Algis Stepanas  15  9. 
10.   Mikutavičius Povilas  10. 
11.   Vaitkevičius Mečislavas  11.