Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Telšių rajono (Nr. 51) apygarda

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Atstovas(-ai) rinkimams: Nagys Virginijus   

Kandidatų sąrašas

Numeris
sąraše
 Pavardė, vardas 
1.  Butkevičius Juozas 
2.  Tamoševičienė Alfreda 
3.  Vengalis Juozas 
4.  Vitkienė Alma 
5.  Rumbutis Paulius 
6.  Gintalas Petras 
7.  Vitkevičius Antanas Romualdas 
8.  Grušienė Zita 
9.  Streckis Livantas 
10.  Baltuonienė Birutė 
11.  Gerulis Kęstutis 
12.  Šimkienė Alma 
13.  Tarvydas Vytautas 
14.  Steponavičienė Alina Mikalina 
15.  Šulinskas Algimantas 
16.  Gargasas Algirdas 
17.  Barauskis Jonas 
18.  Laurinavičienė Anelė 
19.  Danupas Petras 
20.  Stulpinas Petras 
21.  Ivinskis Antanas 
22.  Žilevičius Bronislovas 
23.  Mockaitis Vytautas 
24.  Venclovienė Jurgita 
25.  Lukošius Pranas