Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Petras GINTALAS
 

Apygarda: Telšių rajono (Nr. 51)
Sąrašas: Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), priešrinkiminis numeris sąraše: 6

Gimimo data: 1945 04 23
Gyvenamoji vieta: Telšiai , Telšių raj.

Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Ne
Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Ne

Išsilavinimas: Aukštasis

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Telšių rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: TATDM, vyr.dėstytojas. Vilniaus dailės akademijos Telšių aik.dail. sk. direktorius

Visuomeninė veikla: Kūrybinių stovyklų kuratorius

Šeimyninė padėtis: Vedęs
Šeimos nariai: Zofija - sutuoktinis/sutuoktinė   Martynas - vaikas   Petras - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 02 04 išdavė Telšių apskrities VMI Telšių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Petras Gintalas
  2. Pagrindinė darbovietė: Telšių r. aukštesnės taikomosios dailės mokyklos
  3. Pareigos: Vyresn. dėstytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Vilniaus dailės akademijos, Telšių taikomosios dailės skyriaus
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Asistentas, skyriaus direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 45000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 21038.52 Lt 6904.25 Lt
20. Iš viso: 21159.57 Lt 6917.70 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
45000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)