IFES

Tarptautinis rinkimų fondas  (IFES) - tai privati, ne pelno siekianti organizacija, kuri teikia su rinkimais susijusią techninę pagalbą, užtikrina piliečių ir rinkėjų teises ir laisves dalyvauti rinkimuose bei vykdo tyrimus, kurie pagerintų rinkimų procesus.

Tarptautinio rinkimų fondo (IFES) internetinis puslapis: http://www.ifes.org/