Vyriausiosios rinkimų komisijos pranešimas

2008 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą „Dėl referendumo dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo paskelbimo" Nr. X-1693.

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad  remiantis Lietuvos Respublikos referendumo įstatymu, iniciatyvinės grupės dėl referendumu siūlomo priimti sprendimo atstovai, Seimo nariai, Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, ministrai, partijos, visuomeninės organizacijos ir piliečiai  turi teisę nemokamai dalyvauti specialiosiose Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidose ir agituoti dėl konsultaciniu (patariamuoju) referendumu siūlomo sprendimo priėmimo.

Referendumu siūlomo sprendimo tekstas: „Pritariu, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas būtų pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė".

Specialiosios radijo laidos, skirtos referendumo agitacijai, transliuojamos 2008 m. rugsėjo 12, 15, 19, 22, 26, 29 d, spalio 03, 10 d. nuo 17 iki 18 val. Lietuvos radijo pirmojoje programoje.

Specialiosios televizijos laidos, skirtos referendumo agitacijai, transliuojamos darbo dienomis 2008 m. nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 10 d. nuo 13 iki 13.45 val. Lietuvos televizijos pirmojoje programoje.

Asmenys, norintys dalyvauti specialiose laidose ir agituoti prieš referendumu siūlomo sprendimo priėmimą, turi pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai savo vardą, pavardę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, išsilavinimą, adresą, telefono numerį, valstybės institucijoje, įstaigoje arba partijoje, visuomeninėje organizacijoje einamas pareigas, partijos ar visuomeninės organizacijos, kuriai atstovauja, pavadinimą. Pranešimai pateikiami Vyriausiajai rinkimų komisijai raštu (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius), faksu (239 6960), elektroniniu paštu (rinkim@lrs.lt) arba žodžiu (telefonu 239 6969) ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki specialiosios radijo ar televizijos laidos, kurioje pranešime išvardyti asmenys nori dalyvauti. Specialiųjų agitacinių laidų laikas bus skelbiamas radijo ir televizijos programose. Už atvykimą į radiją ar televiziją laidos dalyviui neapmokama.

Specialiųjų laidų dalyvius, palaikančius referendumu siūlomą sprendimą, Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlo iniciatyvinė Seimo narių grupė.

 

Vyriausioji rinkimų komisija