Vykstančios referendumų iniciatyvos

 Registruotos referendumo iniciatyvos

Eil. nr. 

Iniciatyvos registravimo data ir VRK sprendimo numeris

 Politinės kampanijos
dalyviai 

 Parašų rinkimo lapų  Statusas
 išdavimo data  grąžinimo data