Vykdomi pirkimai

Techninės specifikacijos projektai (Centrinis viešųjų pirkimų portalas)

Vykdomi viešieji pirkimai (Centrinis viešųjų pirkimų portalas)

Mažos vertės neskelbiami pirkimai

 

INFORMACIJA APIE PREKIŲ, PASLAUGŲ, DARBŲ VYKDYMĄ PER CPO.LT KATALOGĄ

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalimi, informuoja, kad:

  1. Perkant prekes, paslaugas ar darbus, kurių nėra CPO.LT kataloge, VRK nerengia pagrindimo dėl pirkimo neatlikimo.
  2. Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97, 11 punktu, perkant prekes, paslaugas ar darbus (kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM) ne per CPO.LT katalogą, pagrindimas nereikalingas.  
  3. Tuo atveju, kai prekes, paslaugas ar darbus privaloma pirkti per CPO.LT katalogą, tačiau VRK nusprendžia pirkti savarankiškai, VRK parengia motyvuotą pagrindimą dėl nepirkimo per CPO.LT. Šis pagrindimas yra inkorporuojamas į atitinkamo pirkimo dokumentus, ir skelbiamas tiek VRK interneto svetainėje – https://www.vrk.lt/vykdomi-viesieji-pirkimai, tiek www.cvpp.lt puslapyje, kai yra paviešinami pirkimo dokumentai.