VRK sprendimai vykdant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

data 

numeris 

Aukų lapai

1

Dėl aukų lapo 2004-09-03

Sp-280

1.1

Pakeitimas: 2010-12-29 Nr. Sp-163    

2

Dėl aukų lapo formos patvirtinimo (litais)

2010-07-22

Sp-41

2.1

Pakeitimas: 2010-08-17 Nr. Sp-47

   
3 Dėl aukų lapo formos patvirtinimo (eurais) 2014-08-22 Sp-222

4

Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo 2010-09-22

Sp-73

 4.1 Pakeitimai: 2012-03-20 Nr. Sp-26, 2014-08-22 Nr. Sp-223    
Politinė kampanija
5 Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo 2018-10-25 Sp-121

6

Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos

2013-12-20

Sp-158

6.1 Pakeitimas: 2014-11-04 Nr. Sp-259, 2018-10-09 Nr. Sp-117    

7

Dėl politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-05-18

Sp-51

7.1 Pakeitimas: 2018-11-06 Nr. Sp-127    

8

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-06-09

Sp-82

8.1 Pakeitimas: 2018-08-30 Nr. Sp-97    

9

Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

2014-02-12

  Sp-29
9.1 Pakeitimas: 2014-12-17 Nr. Sp-318    
Politinės partijos

10

Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-06-15

Sp-78

10.1 Pakeitimas: 2016-02-04 Nr. Sp-132017-04-18 Nr. Sp-92    

11

Dėl aukų ir aukotojų sąrašo formos ir jo pildymo bei pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010-12-29

Sp-162

 12

Dėl politinės partijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

2015-12-16  Sp-328
12.1 Pakeitimas: 2016-06-09 Nr. Sp-81    
 13 Dėl rekomendacijų dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų pateikimo patvirtinimo 2016-02-04  Sp-12
14

Dėl politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2016-02-04)

2014-04-07 Sp-107
14.1 Pakeitimas: 2016-05-04 Nr. Sp-45    
Kontrolė

15

Dėl Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2012-06-17)

2010-09-22

Sp-75

 15.1 Pakeitimas: 2012-06-12 Nr. Sp-79
Politinė reklama (http://www.vrk.lt/vrk-sprendimai-del-pr)