VRK sprendimai, reglamentuojantys politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę, politinės reklamos skleidimą

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

data 

numeris 

Aukų lapai

1

Dėl aukų lapo 2004-09-03

Sp-280

1.1

Dėl aukų lapo formos patvirtinimo 2010-07-22

Sp-41

1.2

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. Sp-41 "Dėl aukų lapo formos patvirtinimo" pakeitimo

2010-08-17

Sp-47

1.3

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. 280 ,,Dėl aukų lapo" pakeitimo

2010-12-29

Sp-163

2

Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo 2010-09-22

Sp-73

 2.1 Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo pakeitimo 2012-03-20  Sp-26
Politinė kampanija

3

Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo

2011-11-29

Sp-384

 3.1  Pakeitimas: 2012-07-19 Nr. Sp-120  2012-07-19  

4

Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos (Aktuali tvarkos redakcija nuo 2012-04-18)

2010-09-22

Sp-74

4.1

Pakeitimai : 2010-11-17 Sp-98 , 2012-04-11 Sp-32

5

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2012-07-27)

2010-09-15

Sp-63

5.1

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-63 "Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2010-12-15

Sp-129

5.2 Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-63 "Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  2012-05-14  Sp-57
 5.3  Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-63 "Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  2012-07-19  Sp-117

6

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2012-07-27)

2012-05-30

Sp-69

 6.1  Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. Sp-69 "Dėl politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  2012-07-19  Sp-118

7

Dėl politinės kampanijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

2012-10-02

  Sp-267
Diskusijos, skatinimas dalyvauti rinkimuose

8

Dėl Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo

2010-09-15

Sp-69

9

Dėl Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos informacijos, skatinančios dalyvauti rinkimuose, skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010-09-15

Sp-68

Politinės partijos

10

Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-06-15

Sp-78

11

Dėl aukų ir aukotojų sąrašo formos ir jo pildymo bei pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010-12-29

Sp-162

 12 Dėl politinės partijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo 2011-12-20  Sp-387
 13 Dėl rekomendacijų dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų pateikimo patvirtinimo 2012-02-07  Sp-12
Kontrolė

14

Dėl Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2012-06-17 )

2010-09-22

Sp-75

 14.1 Pakeitimas: 2012-06-12, Sp-79
Politinė reklama

15

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2011-10-26)

2010-09-15

Sp-66

15.1

Pakeitimai : 2011-10-21 Nr. Sp-368, 2013-07-03 Nr. Sp-110

16

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2012-07-14)

2010-09-15

Sp-65

 16.1  Pakeitimai: 2012-07-10 Nr. Sp-109, 2013-07-03 Nr. Sp-111    

17

Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2012-07-14)

2010-09-07

Sp-58

17.1

Pakeitimai : 2010-12-15 Nr. Sp-136 , 2012-04-11 Nr. Sp-31, 2012-07-10 Nr. Sp-108

18

Dėl politinės reklamos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo 2013 m. kovo 3 d. pakartotiniams rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Biržų-Kupiškio Nr. 48 ir Zarasų-Visagino Nr.52 rinkimų apygardose ir naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 patvirtinimo
 
2012-12-18

 Sp-355

19

Dėl rekomendacijų dėl politinės reklamos patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2012-07-10)

2012-04-17

Sp-41

 19.1  Pakeitimas: 2012-07-10 Nr. Sp-110    
Prisijungimas prie informacinės sistemos „LitVote"
20 Dėl "Litvote" informacinės sistemos naudotojų registracijos ir duomenų teikimo sutarties formų patvirtinimo

2012-05-02

Sp-46