VRK sprendimai, reglamentuojantys politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

data 

numeris 

Aukų lapai
1 Dėl aukų lapo formos patvirtinimo (eurais) 2014-08-22 Sp-222

2

Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo 2010-09-22

Sp-73

 2.1 Pakeitimai: 2012-03-20 Nr. Sp-26, 2014-08-22 Nr. Sp-223
Politinė kampanija
3 Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo 2019-12-17 Sp-433

4

Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos

2013-12-20

Sp-158

4.1 Pakeitimai: 2014-11-04 Nr. Sp-259, 2018-10-09 Nr. Sp-117

5

Dėl politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-05-18

Sp-51

5.1 Pakeitimai: 2018-11-06 Nr. Sp-127, 2020-04-02 Nr. Sp-28

6

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-06-09

Sp-82

6.1 Pakeitimai: 2018-08-30 Nr. Sp-97, 2018-11-20 Nr. Sp-142, 2020-04-23 Nr. Sp-43

7

Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

2018-12-18

  Sp-205
7.1 Pakeitimai: 2020-05-27 Nr. Sp-75
Politinės partijos

8

Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-06-12

Sp-78

8.1 Pakeitimai: 2016-02-04 Nr. Sp-132017-04-18 Nr. Sp-92

9

Dėl Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos formos patvirtinimo

2020-02-25

Sp-21

 10

Dėl politinės partijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

2015-12-16  Sp-328
10.1 Pakeitimas: 2016-06-09 Nr. Sp-81
 11 Dėl rekomendacijų dėl politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinio ir jo priedų pateikimo patvirtinimo 2016-02-04  Sp-12
11.1 Neteko galios nuo 2020-01-01    
12 Dėl Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-19 Sp-441
13

Dėl politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-01)

2014-04-07 Sp-107
13.1 Pakeitimai: 2016-05-04 Nr. Sp-452019-12-19 Nr. Sp-440
Kontrolė

14

Dėl Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2012-06-17)

2010-09-22

Sp-75

 14.1 Pakeitimas: 2012-06-12 Nr. Sp-79

 

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą