VRK sprendimai, reglamentuojantys politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

data 

numeris 

Aukų lapai
1 Dėl aukų lapo formos patvirtinimo (eurais) 2014-08-22 Sp-222

2

Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir anuliavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo 2022-10-06

Sp-85

Politinė kampanija
3 Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms 2022-09-06 Sp-73

4

Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos

2022-09-06

Sp-74

5 Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo 2022-10-06 Sp-86
6 Dėl Paskyrų socialiniuose tinkluose deklaravimo ir politinės reklamos ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės reklamos ataskaitos formos patvirtinimo 2022-10-06 Sp-87

7

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir ataskaitos formų patvirtinimo

2022-11-29

Sp-114

8

Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

2022-12-09

  Sp-125
Politinės organizacijos

9

Dėl Politinių organizacijų finansinių ataskaitų rinkinių, jų priedų ir politinių organizacijų sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos aprašo ir finansinių ataskaitų rinkinio priedų formų patvirtinimo

2023-01-12

Sp-9

 10

Dėl politinės partijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2021-02-12)

2015-12-16  Sp-328
11

Dėl Politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalo pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalo formos patvirtinimo

2022-11-29 Sp-116
Kontrolė

12

Dėl Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2012-06-17)

2010-09-22

Sp-75

 

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą