VRK sprendimai, reglamentuojantys politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

data 

numeris 

Aukų lapai
1 Dėl aukų lapo formos patvirtinimo (eurais) 2014-08-22 Sp-222

2

Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2015-01-01) 2010-09-22

Sp-73

Politinė kampanija
3 Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo 2021-12-16 Sp-264

4

Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos (Aktuali redakcija nuo 2018-10-11)

2013-12-20

Sp-158

5

Dėl politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-04-04)

2016-05-18

Sp-51

6

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-04-25)

2016-06-09

Sp-82

7

Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo  (Aktuali redakcija nuo 2020-05-28)

2018-12-18

  Sp-205
Politinės partijos

8

Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2017-04-20)

2012-06-12

Sp-78

9

Dėl Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos formos patvirtinimo

2020-02-25

Sp-21

 10

Dėl politinės partijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2021-02-12)

2015-12-16  Sp-328
11 Dėl Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-19 Sp-441
12

Dėl politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-01)

2014-04-07 Sp-107
Kontrolė

13

Dėl Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2012-06-17)

2010-09-22

Sp-75

 

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą