VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

2021 m. spalio 10 d. nauji Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybės tarybos narių – merų rinkimai

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

Kampanija

data 

numeris 

1

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-01) Visos

2013-12-20

Sp-159

2

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-16)

Visos

2010-09-15

Sp-65

3

Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-01) Visos

2010-09-07

Sp-58

4 Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-12-07) RP, EP, SAV 2014-02-12 Sp-27

5

Dėl 2021 m. spalio 10 d. naujų Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo SAV

2021-07-01

Sp-177

6

Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-04-25) Visos

2018-06-19

Sp-75

7 Dėl Rekomendacijų dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas Visos 2019-01-10 Sp-17
8 Dėl savikontrolės klausimyno politikams „Kaip atskirti, ar planuojama skelbti informacija nėra politinė reklama ir vykdoma veikla nėra rinkėjų papirkimas?" patvirtinimo Visos 2020-07-03 Sp-93