VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

Kampanija

data 

numeris 

1

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo Visos

2013-12-20

Sp-159

1.1 Pakeitimas: 2019-12-19 Nr. Sp-438

2

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-11-30)

Visos

2010-09-15

Sp-65

 2.1  Pakeitimai: 2012-07-10 Nr. Sp-109, 2013-07-03 Nr. Sp-111, 2014-01-29 Nr. Sp-15, 2016-02-04 Nr. Sp-15, 2018-11-27 Nr. Sp-152

3

Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-01) Visos

2010-09-07

Sp-58

3.1

Pakeitimas: 2019-12-19 Nr. Sp-439

4

Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-04-25) Visos

2018-06-19

Sp-75

4.1 Pakeitimas: 2018-12-11 Nr. Sp-1892020-04-23 Nr. Sp-44      
5 Dėl Rekomendacijų dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas Visos 2019-01-10 Sp-17
6 Dėl savikontrolės klausimyno politikams „Kaip atskirti, ar planuojama skelbti informacija nėra politinė reklama ir vykdoma veikla nėra rinkėjų papirkimas?" patvirtinimo Visos 2020-07-03 Sp-93
Politinės reklamos stebėsena

7

Dėl 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

LRS 2020-04-07

 Sp-38

7.1 Pakeitimai: 2020-05-14 Nr. Sp-64