VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

Eil. Nr.

Sprendimas

 

pavadinimas

data

numeris

1

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2019-03-19)

2013-12-20

Sp-159

1.1

Pakeitimai: 2016-02-04 Nr. Sp-14, 2019-03-15 Nr. Sp-160

   

2

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-11-30)

2010-09-15

Sp-65

2.1

Pakeitimai: 2012-07-10 Nr. Sp-1092013-07-03 Nr. Sp-1112014-01-29 Nr. Sp-152016-02-04 Nr. Sp-15, 2018-11-27 Nr. Sp-152

   
3

Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2014-01-09)

2010-09-07

Sp-58

3.1

Pakeitimai: 2010-12-15 Nr. Sp-1362012-04-11 Nr. Sp-312012-07-10 Nr. Sp-1082013-12-30 Nr. Sp-165

   
4 Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-12-07)  2014-02-12

 Sp-27

4.1 Pakeitimai: 2014-10-17 Nr. Sp-245; 2018-12-04 Nr. Sp-169    
5 Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-12-13)

2018-06-19

Sp-75

 
5.1 Pakeitimas: 2018-12-11 Nr. Sp-189    
6 Dėl 2019 metų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 2018-12-04 Sp-170
7 Dėl Rekomendacijų dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas 2019-01-10 Sp-17

 

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą