VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

Eil. Nr. 

Sprendimas *

 pavadinimas

data 

numeris 

1

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2016-02-10) 2013-12-30

Sp-159

1.1

Pakeitimas: 2016-02-04 Nr. Sp-14

2

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2016-02-09)

2010-09-15

Sp-65

2.1 Pakeitimai: 2012-07-10 Nr. Sp-1092013-07-03 Nr. Sp-1112014-01-29 Nr. Sp-152016-02-04 Nr. Sp-15
3 Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali  redakcija nuo 2014-01-09) 2010-09-07 Sp-58

3.1

Pakeitimai : 2010-12-15 Nr. Sp-136 , 2012-04-11 Nr. Sp-312012-07-10 Nr. Sp-1082013-12-30 Nr. Sp-165
4 Dėl rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo  2016-05-04 Sp-44
4.1 Pakeitimas: 2017-03-23 Nr. Sp-75    
5 Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo  2017-01-19 Sp-11
6 Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2014-10-22) 2014-02-12 Sp-27
6.1 Pakeitimas: 2014-10-17 Nr. Sp-245    
7 Dėl Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašo (Aktuali redakcija nuo 2014-11-04) 2014-02-12 Sp-24
7.1 Pakeitimas (nauja aprašo redakcija): 2014-10-17 Nr. Sp-246