VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

data 

numeris 

Aukų lapai
1 Dėl aukų lapo formos patvirtinimo (eurais) 2014-08-22 Sp-222
2 Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir likvidavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo     
Politinė kampanija
3 Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms 2022-09-06 Sp-73
4 Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos 2022-09-06 Sp-74
5 Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo 2022-10-06 Sp-86
6 Dėl Paskyrų socialiniuose tinkluose deklaravimo ir politinės reklamos ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės reklamos ataskaitos formos patvirtinimo 2022-10-06 Sp-87

7

Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir jos priedų formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

8

Dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo

 

 

 

VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą