VRK sprendimai, reglamentuojantys politines kampanijas

2004-09-07

302

Dėl savarankiškų ir atstovaujamų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarkos ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos

2004-09-13

326

Dėl politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir apskaitos žiniaraščio formų bei jų pildymo tvarkos patvirtinimo

2007-01-16

45

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar platintojo (skleidėjo) deklaracijos pateikimo vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos patvirtinimo

2007-08-23

290

Dėl politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos ir politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo tvarkos pakeitimo

2008-02-06

5

Dėl maksimalių išlaidų politinei kampanijai finansuoti

2008-07-17

40

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. vasario 6 d. sprendimo „Dėl maksimalių išlaidų politinei kampanijai finansuoti" dalinio pakeitimo"

2008-07-17

41

Dėl atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių ataskaitos formos ir ataskaitos pildymo tvarkos

2008-08-11

61

Dėl politinių kampanijų finansavimo galutinių ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo

2008-08-20

69

Dėl rinkimų agitacijos (politinės reklamos) žymėjimo radijo ir televizijos programose tvarkos

2008-08-20

70

Dėl politinės reklamos (rinkimų agitacijos) žymėjimo periodinės spaudos leidiniuose tvarkos

2008-08-20

71

Dėl politinės reklamos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos rekomendacijos

2008-07-30 Politinės reklamos skleidimo žiniasklaidos priemonėse
2008-09-24 Dėl išorinės politinės reklamos