VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

Kampanija

data 

numeris 

1

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2019-03-19)

Visos

2013-12-20

Sp-159

1.1 Pakeitimai: 2016-02-04 Nr. Sp-14, 2019-03-15 Nr. Sp-160

2

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-11-30)

Visos

2010-09-15

Sp-65

 2.1  Pakeitimai: 2012-07-10 Nr. Sp-109, 2013-07-03 Nr. Sp-111, 2014-01-29 Nr. Sp-15, 2016-02-04 Nr. Sp-15, 2018-11-27 Nr. Sp-152

3

Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2014-01-09)

Visos

2010-09-07

Sp-58

3.1

Pakeitimai : 2010-12-15 Nr. Sp-136 , 2012-04-11 Nr. Sp-31, 2012-07-10 Nr. Sp-108, 2013-12-30 Nr. Sp-165

4

Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-12-07) RP, EP, SAV  2014-02-12

 Sp-27

4.1 Pakeitimai: 2014-10-17 Nr. Sp-245, 2018-12-04 Nr. Sp-169

5

Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-12-13) Visos

2018-06-19

Sp-75

5.1 Pakeitimas: 2018-12-11 Nr. Sp-189      
6 Dėl Rekomendacijų dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas Visos 2019-01-10 Sp-17
Politinės reklamos stebėsena

7

Dėl 2019 m. rugsėjo 8 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Žirmūnų Nr. 4, Gargždų Nr. 31 ir Žiemgalos Nr. 46 rinkimų apygardose politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

LRS 2019-07-02

 Sp-315