VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas

Kampanija

data 

numeris 

1

Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2016-02-10)

Visos

2012-12-20

Sp-159

1.1 Pakeitimas: 2016-02-04 Nr. Sp-14

2

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali nuo 2016-02-09)

Visos

2010-09-15

Sp-65

 2.1  Pakeitimai: 2012-07-10 Nr. Sp-109, 2013-07-03 Nr. Sp-111, 2014-01-29 Nr. Sp-15, 2016-02-04 Nr. Sp-15

3

Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali aprašo redakcija nuo 2014-01-09)

Visos

2010-09-07

Sp-58

3.1

Pakeitimai : 2010-12-15 Nr. Sp-136 , 2012-04-11 Nr. Sp-31, 2012-07-10 Nr. Sp-108, 2013-12-30 Nr. Sp-165

4

Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2014-10-22) RP, EP, SAV  2014-02-12

 Sp-27

4.1 Pakeitimas: 2014-10-17 Nr. Sp-245
5 Dėl Mažareikšmių daiktų, skirtų politinei partijai, visuomeniniam rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, deklaravimo tvarkos aprašo (Aktuali redakcija nuo 2014-11-04) RP, EP, SAV  2014-02-12  Sp-24
5.1 Pakeitimas (nauja aprašo redakcija): 2014-10-17 Nr. Sp-246

6

Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo Visos

2018-06-19

Sp-75

Politinės reklamos stebėsena

7

Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

SEIMO 2016-05-18

 Sp-52

8 Dėl savanoriškai vykdomos politinės reklamos stebėsenos ir jos duomenų teikimo elektroniniu būdu sutarties formos patvirtinimo SEIMO 2016-09-07 Sp-190