VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

 

Eil. Nr. 

Sprendimas 

 pavadinimas Kampanija data  numeris 
1 Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-01) Visos

2013-12-20

Sp-159

1.1 Pakeitimas: 2019-12-19 Nr. Sp-438
2 Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-01-16) Visos 2010-09-15

Sp-65

 2.1 Pakeitimas: 2020-01-14 Nr. Sp-4
3 Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Visos 2010-09-07  
3.1 Pakeitimas: 2019-12-19 Nr. Sp-439
4 Dėl išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2018-12-07) RP, EP, SAV  2014-02-12

 Sp-27

4.1 Pakeitimai: 2014-10-17 Nr. Sp-245, 2018-12-04 Nr. Sp-169

5

Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo (Aktuali redakcija nuo 2020-04-25) Visos

2018-06-19

Sp-75

5.1 Pakeitimas: 2018-12-11 Nr. Sp-189, 2020-04-23 Nr. Sp-44      
6 Dėl Rekomendacijų dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas Visos 2019-01-10 Sp-17
7 Dėl savikontrolės klausimyno politikams „Kaip atskirti, ar planuojama skelbti informacija nėra politinė reklama ir vykdoma veikla nėra rinkėjų papirkimas?" patvirtinimo Visos 2020-07-03 Sp-93
Politinės reklamos stebėsena
8 Dėl 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo LRS 2020-04-07 Sp-38
8.1 Pakeitimai: 2020-05-14 Nr. Sp-64