VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

 

Eil.Nr.

                                                  Sprendimas

Pavadinimas

Data

Numeris

Pastaba

1.

Dėl Pauliaus Kunčino dalyvavimo 2019 m. gegužės 24 d. Dzūkijos TV laidoje „Svečiuose pas Marceliutę

2019-09-13

Sp-371

Pripažinta politine reklama

2. 

Dėl visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando  Pakso judėjimas" 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos išlaidų pripažinimo

2019-10-17 Sp-393 Pripažinta politine reklama