VRK Spaudos centras veiks Seimo rūmuose (II turas)

        2012 m. spalio 24 d. pranešimas VIR (PDF)

   Pakartotinio balsavimo Seimo rinkimuose metu Vyriausiosios rinkimų komisijos Spaudos centras veiks Seimo II rūmuose.

   Spaudos centras organizuos žurnalistų akreditavimą, koordinuos interviu su Vyriausiosios rinkimų komisijos nariais, Seimo Spaudos konferencijų salėje rengs Vyriausiosios rinkimų komisijos spaudos konferencijas, rengs ir platins informaciją viešosios informacijos rengėjams.

   Žurnalistų akreditavimas

   Žurnalistai VRK Spaudos centre akredituojami ir jų darbas Seimo rūmuose organizuojamas pagal Seimo valdybos sprendimu patvirtintą  Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašą .

   Seimo II rūmuose – Žurnalistų kambaryje ir Spaudos konferencijų salėje galės dirbti žurnalistai, turintys nuolatinius leidimus į Seimo rūmus arba e. paštu press@vrk.lt pateikę prašymus išduoti vienos dienos leidimą žurnalistui.

   Prašymus išduoti vienos dienos leidimus prašytume pateikti iki spalio 12 d., penktadienio, 15 val. Leidimai bus išduodami rinkimų dieną nuo 10 iki 21 val. Seimo II rūmų leidimų biure.

   Rinkimų apygardose bei apylinkėse žurnalistai galės dirbti pateikę darbo pažymėjimus.

   Interviu su Vyriausiosios rinkimų komisijos nariais

   Dėl rinkimų dieną pageidaujamo interviu su Vyriausiosios rinkimų komisijos nariais žurnalistai prašomi kreiptis e. paštu press@vrk.lt nurodant pageidaujamo kalbinti komisijos nario vardą, pavardę, laiką, trukmę, viešosios informacijos rengėjo pavadinimą, žurnalisto vardą, pavardę, telefono numerį ir e. pašto adresą.

   Spaudos konferencijos

   Vyriausiosios rinkimų komisijos narių spaudos konferencijos vyks Seimo Spaudos konferencijų salėje: spalio 28 d. – 11 ir 22 val., spalio 29 d. – 12 val. (su vertimu į anglų ir rusų kalbas). Spaudos konferencijas bus galima tiesiogiai stebėti internetu ir televizijos kanalu „Seimas – tiesiogiai". Stebintiems tiesiogines spaudos konferencijų Seime transliacijas internetu bus sudaryta galimybė užduoti klausimus prelegentams. Nuoroda į klausimų uždavimo sistemą bus Seimo internetinėje svetainėje prie nuorodos į tiesioginę spaudos konferencijos transliaciją. Klausimai bus priimami ir į juos atsakoma spaudos konferencijos metu.

   Daugiau informacijos: VRK Spaudos centras, el. paštas press@vrk.lt