VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2020 m. rugsėjo 17 d. 10 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius neliečiamybės panaikinimo
Pranešėjas T. Rutkūnas

2. Dėl Rokiškio rajone dalintų vienkartinių medicininių apsaugos priemonių
Pranešėjas T. Rutkūnas

3. Dėl priteistų sumų sumokėjimo
Pranešėja D. Jakštienė

4. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 14 d. sprendimo Nr. Sp-1 „Dėl Anykščių rajono, Kalvarijos, Kelmės rajono, Molėtų rajono ir Širvintų rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo" pakeitimo
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

5. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. Sp-98 „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame Kalvarijos savivaldybės tarybos narių mandatų negavusių kandidatų sąraše" pripažinimo netekusiu galios
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

7. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Nr. Sp-191 „Dėl politinės reklamos skleidimo laisvės atėmimo vietų įstaigose politinės kampanijos laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo"
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

8. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

9. Dėl papildomų patalpų, skirtų balsavimui iš anksto 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, patvirtinimo
Pranešėja R. Daniškevičiūtė

10. Dėl Radviliškio–Tytuvėnų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos narės Astos Volkovaitės ir  Karšuvos apygardos Nr. 62 rinkimų komisijos narės Henretos Plėšikaitienės
Pranešėja A. Žilinskienė

11. Einamieji klausimai:

11.1. Gautų raštų aptarimas

11.2. Kiti klausimai

 

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS