VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2018 m. rugsėjo 20 d. 10.00 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 pakartotinio balsavimo paskelbimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

2. Dėl renkamų savivaldybių tarybų narių skaičiaus, reikalingų surinkti parašų skaičiaus, visuomeninio  rinkimų komiteto narių skaičiaus ir minimalaus kandidatų skaičiaus kandidatų sąraše nustatymo

Pranešėjas D. Gaižauskas

3. Dėl Kauno miesto ir Telšių rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

4. Dėl politinės reklamos įkainių keitimo ir šalinimo

Pranešėja L. Petronienė

5. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Sekretoriato struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

6. Einamieji klausimai:

6.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruočių

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

6.2. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko atostogų

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

6.3. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas

Pranešėja L. Matjošaitytė

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS