VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2018 m. lapkričio 13 d. 10.00 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininko ir narių skatinimo vienkartine pinigine išmoka

Pranešėja D. Jakštienė

2. Dėl Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininko ir narių atestavimo

Pranešėja S. Misevičienė

3. Dėl Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininko ir narių įgaliojimų nutraukimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

4. Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose finansavimo, pažeidžiant įstatymų nuostatas (sprendimo pristatymas)

Pranešėja L. Petronienė

5. Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų skyrimo/neskyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai

Pranešėja L. Petronienė

6. Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja K. Ivanauskaitė-Pettinari

7. Dėl rinkimų stebėtojo pažymėjimo išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

8. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. Sp-122 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruotės" pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

9. Einamieji klausimai:

9.1. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas

9.2. Kiti klausimai

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS