VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2020 m. balandžio 7 d. 12 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl 2020 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo

Pranešėja L. Petronienė

2. Dėl 2020 m. spalio 11 d. rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja L. Petronienė

3. Dėl savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

4. Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

5. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės nuomonės

Pranešėjai O. Kilkinova, M. Reznikovas, A. Žilinskienė

6. Einamieji klausimai

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

 

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS