VRK posėdžiai

2023 m. lapkričio 23 d. 10.00 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. Sp-101 „Dėl lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pranešėja D. Jakštienė

2. Dėl diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir papildomų balsavimo vietų užsienyje, kuriose vyks balsavimas, sąrašo, balsavimo dienų ir laiko
Pranešėjas M. Skačkauskas

3. Dėl UAB „Katos studija" politinės reklamos įkainio ir sąlygų keitimo
Pranešėja R. Ivaškovaitė

4. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-66 „Dėl išorinės politinės reklamos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pranešėjai R. Stabingis, E. Miežytė

5. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. Sp-97 „Dėl skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo rinkimuose
Pranešėjas V. Vilys

6. Einamieji klausimai

 

Darbotvarkėje skelbiami sprendimų projektai. Sprendimai priimami posėdžio metu jame dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Iki sprendimo priėmimo projektai gali būti papildyti, pakeisti, siūlomam projektui (ar jo daliai) gali būti nepritarta.

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje, adresu Gynėjų g. 8, Vilnius

 

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS