VRK ir apygardos rinkimų komisijų sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

Iš Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo:

51 straipsnis. Draudimas papirkti rinkėjus

1. Rinkėjas yra rinkimų teisę Seimo rinkimuose turintis asmuo. Prasidėjus Seimo rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

2. Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos politinės partijos, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į Seimo narius, simbolika, neatlygintinas platinimas.

3. Rinkėjų papirkimo faktus tiria ir dėl jų sprendžia apygardų rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija. Apie nustatytą rinkėjų papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia savo interneto svetainėje kartu su kandidato, pažeidusio šį straipsnį, pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus. Rinkėjų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose įstatymuose nustatytos pasekmės.

 

Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus tiria ir priima dėl jų sprendimus apygardų rinkimų komisijos vadovaujantis Metodinėmis rekomendacijomis dėl aplinkybių, kurioms esant pradedamas galimo rinkėjų papirkimo faktų tyrimas ir Rinkėjų papirkimo faktų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašu (Aktuali redakcija), patvirtinta 2017 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (pakeitimas 2018-12-11 Nr. Sp-188.

 

Eil. Nr.

Rinkimų komisija

Sprendimas

Pavadinimas

Data

Numeris

51 str. 1 d.

1.

Žiemgalos apygardos rinkimų komisija, Nr.46

Dėl Rūtos Janutienės agitacijos

2019-08-12

SP-8

Nepažeista

2.

Žiemgalos apygardos rinkimų komisija, Nr.46

Dėl Rūtos Janutienės agitacijos

2019-08-12

SP-10

Nepažeista

3.

Žiemgalos apygardos rinkimų komisija, Nr.46

Dėl Rūtos Janutienės agitacijos

2019-08-12

SP-11

Nepažeista

4.

Žiemgalos apygardos rinkimų komisija, Nr.46

Dėl Rūtos Janutienės agitacijos

2019-08-12

SP-12

Nepažeista

5.

Žiemgalos apygardos rinkimų komisija, Nr.46

Dėl Rūtos Janutienės agitacijos

2019-08-12

SP-17

Nepažeista

6. Žiemgalos apygardos rinkimų komisija, Nr.46 Dėl Rūtos Blikštytės galimo papirkimo atvejo  2019-09-04 SP-27 Nepažeista
7. Gargždų apygardos rinkimų komisija, Nr.31 Dėl galimo K. A. Krivicko papirkimo medžiagos tyrimo  2019-09-12 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 16 Nepažeista