VRK dokumentai apie politines kampanijas

Priimti sprendimai

2004-09-07

302

Dėl savarankiškų ir atstovaujamų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarkos ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos

2004-09-13

326

Dėl politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir apskaitos žiniaraščio formų bei jų pildymo tvarkos patvirtinimo

2007-01-16

45

Dėl viešosios informacijos rengėjo ar platintojo (skleidėjo) deklaracijos pateikimo vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos patvirtinimo

2007-08-23

290

Dėl politinės partijos ar politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos ir politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo tvarkos pakeitimo

2008-07-17

41

Dėl atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių ataskaitos formos ir ataskaitos pildymo tvarkos

2008-08-11

61

Dėl politinių kampanijų finansavimo galutinių ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo

2008-12-10

214

Dėl maksimalių išlaidų politinei kampanijai finansuoti

2009-02-25

29

Dėl politinės reklamos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009-03-21

63

Dėl politinės reklamos žymėjimo radijo, televizijos programose tvarkos

2009-03-21

64

Dėl politinės reklamos žymėjimo periodinės spaudos leidiniuose tvarkos

Patvirtintos rekomendacijos

 2009-02-25    Politinės reklamos skleidimo žiniasklaidos priemonėse   
 2009-02-27    Dėl išorinės politinės reklamos