VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

Iš Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo:

6 straipsnis. Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis

1. Prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, tai yra nuo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar numatantį išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus asmenį, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

2. Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos politinės partijos (toliau – partija), visuomeninio rinkimų komiteto (toliau – rinkimų komitetas), kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, simbolika, neatlygintinas platinimas.

3. Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus tiria ir priima dėl jų sprendimus savivaldybių rinkimų komisijos Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Šie sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajai rinkimų komisijai. Apie nustatytą rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia savo interneto svetainėje kartu su šį straipsnį pažeidusio kandidato pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis. Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose įstatymuose nustatytos pasekmės.

Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus tiria ir priima dėl jų sprendimus savivaldybių rinkimų komisijos vadovaujantis Metodinėmis rekomendacijomis dėl aplinkybių, kurioms esant pradedamas galimo rinkėjų papirkimo faktų tyrimas ir Rinkėjų papirkimo faktų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašu (Aktuali redakcija), patvirtinta 2017 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (pakeitimas 2018-12-11 Nr. Sp-188.

Eil. Nr.

Rinkimų komisija

Sprendimas

Pavadinimas

Data

Numeris

6 str. 1 d.

1.

Kauno miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.15

Dėl Gedimino Vasiliausko, Vaidos Pranarauskaitės, Neringos Žirlytės, Gintarės Dušenkaitės, Aurikos Striganavičiūtės, Daivos Misionienės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo

2019-01-03

Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2

Nepažeista

2. 

Biržų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.6

Dėl kandidatų į 2019 m. kovo 3 d. vyksiančius mero rinkimus Valdemaro Valkiūno ir Audronės Garšvaitės galimo LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  

2019-01-08 

Komisijos posėdžio protokolas Nr. 3

Nepažeista

3.

Pakruojo rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.30

Dėl Erikos Kižienės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 ir 51 straipsnių nuostatų pažeidimo 

2019-01-10

SPR-30-1

Nepažeista

4.

Kazlų Rūdos savivaldybės rinkimų komisija, Nr.17

Dėl Manto Varaškos galimo LR Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 

2019-01-15

Komisijos posėdžio protokolas Nr. 1-03

Nepažeista

5.

Švenčionių rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.49

Dėl Zbignev Jedinskij galimo LR rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo

2019-01-17

Komisijos posėdžio protokolas Nr. P-3

Nepažeista

6. Varėnos rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.55 Dėl Alvydo Verbicko galimo 2018 m. gruodžio 15 d. Varėnos r. sav. Matuizų sen., Matuizų k. LR savivalydybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2019-01-17 12 Nepažeista
7. Palangos miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.31 Dėl skundo "Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo normų pažeidimo" renginio "Gintarinė snaigė" palangoje metu 2019-01-21 Sp-1 Nepažeista

8.

Vilniaus rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.58

Dėl R. Duchnevič galimo rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo

2019-01-28

Komisijos posėdžio protokolas Nr. 5

Nepažeista

9. Kazlų Rūdos savivaldybės rinkimų komisija, Nr.17 Dėl komiteto "Už Jaunąją Sūduvą" kandidatų galimo LR Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2019-01-28 Komisijos posėdžio protokolas NR. 1-05 Nepažeista 
10. Šalčininkų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.43 Dėl Zdzislavo Palevičiaus galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų įstatymo 6 str. ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 str. 8 d. straipsnių nuostatų pažeidimo 2019-02-05 R-69 Nepažeista
11. Klaipėdos miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.20 Dėl kandidato į Klaipėdos miesto savivaldybės merus Agnės Bilotaitės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2018 m. lapkričio 28 d. vykusiame vizite Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijoje, lankant streikuojančius mokytojus 2019-02-05 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 20-12 Nepažeista
12. Klaipėdos miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.20 Dėl kandidato į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą Aido Kavecikio galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2018 m. lapkričio 28 d. "Friedricho restorane" (Tiltų g. 26A, Klaipėdoje)  2019-02-05 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 20-12 Nepažeista
13. Utenos rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.54 Dėl kandidato į Utenos rajono savivaldybės tarybos narius-merus Alvydo Katino galimo Lietuvos Respublikos tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-02-06 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 5 Nepažeista
14. Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.52 Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatų į Trakų rajono savivaldybės tarybą Vaido Kurgano, Vygando Kiero, Rolando Paškonio, Andriaus Šatevičiaus ir Juliaus Paniukaičio pripažinimo nepažeidusiais Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų  2019-02-07 SP-10.1. Nepažeista
15. Marijampolės savivaldybės rinkimų komisija, Nr.25 Dėl Agnės Pavelčikienės, Jono Grabausko, Gabrielės Monkevičiūtės, Astos Klimienės, Ričardo Bagdanavičiaus, Alvydo Kirkliausko, Albino Mitrulevičiaus, Dariaus Kameraičio, Artūro Visocko, galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio "Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis" nuostatų pažeidimo 2019-02-11 5 Nepažeista
16. Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.26 Dėl Linos Rimkienės 2018 m. gruodžio 29 d. organizuoto koncerto Renavo Dvaro sodyboje 2019 m. vasario 11 d.  2019-02-11 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 11 Pažeista
16.1. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatės į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narius – merus Linos Rimkienės organizuoto koncerto pripažinimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu 2019-03-24 Sp-176 Pažeista
17. Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.50 Dėl LSDP Tauragės skyriaus kandidatų į tarybos narius Prano Petrošiaus, Palmyros Gylienės ir kandidato į  merus Dariaus Petrošiaus galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-02-11 Sp-12 Nepažeista
17.1 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos 2019 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. Sp-12 panaikinimo 2019-07-24 Sp-324  Pažeista
18. Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.3 Dėl Aurimo Truncės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-02-25 Sp-17 Pažeista
18.1 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Alytaus rajono Nr. 3 savivaldybės rinkimų komisijos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. Sp- 17 2019-03-24 Sp-179 Pažeista
19. Varėnos rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.55 Dėl Marijono Čapkovskio galimų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimų, padarytų 2019 m. gruodžio 14-15 dienomis Varėnos r. sav. Kaniavos sen. Panočkių k. ir Dubičių k. 2019-02-12 21 Pažeista
19.1. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Varėnos rajono savivaldybės rinkimų komisijos 2019-02-12 sprendimo Nr. 21 2019-03-05 Sp-146 Pažeista
20. Raseinių rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.38 Dėl visuomeninio rinkimų komiteto "Pilietiškas pasirinkimas" galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-02-18 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 10 Nepažeista
21. Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.48 Dėl Vidmanto Mateikos galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-02-20 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6 Nepažeista
22. Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.48 Dėl Alfredo Astiko galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2019-02-20 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6 Nepažeista
23. Kelmės rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.18 Dėl Daivos Aleksandravičienės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipnio nuostatų pažeidimo 2019-03-03 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 19 Nepažeista
24. Klaipėdos rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.21 Dėl 2019 m. vasario mėn. 4-8 dienomis, neatlygintinai platinamų Naisių vasaros teatro kvietimų 2019-03-03 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 15 Nepažeista
25. Varėnos rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.55

Dėl rinkėjų papirkimo tyrimo grupės 2019 m. kovo 1 d. išvados "Dėl Genės Ramaškienės galimai padaryto Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2019 metų sausio mėnesį Varėnos rajono savivaldybės Vydenių seniūnijoje.

2019-03-03 Nr. 25 Nepažeista
25.1 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Varėnos rajono savivaldybės Nr. 55 rinkimų komisijos 2019 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. 25 2019-04-25 Sp-240 Nepažeista 
26. Druskininkų savivaldybės rinkimų komisija, Nr.7 Dėl Donato Mizaro ir Almos Šikšnelytės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio "Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis" nuostatų pažeidimo 2019-03-08 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 8-01 Pažeista
27. Šakių rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.42 Dėl Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos Šakių skyriaus galimo Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo  2019-03-12 Nr.7 Nepažeista
28. Panevėžio miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.32 Dėl galimo rinkimų agitacijos tvarkos pažeidimo 2019-03-12 SP-32-11 Nepažeista 
29. Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.37 Dėl rinkėjų galimo papirkimo ir užslėptos politinės reklamos, renginiuose, vykusiuose 2019-02-02 ir 2019-02-16 Radviliškio raj. Aukštelkių k. bei 2019-02-16 Radviliškio raj. Sidabravomstl. ir 2018-12-31 Radviliškio m. 2019 m. kovo 8 d.  2019-03-13   Nepažeista
30. Kauno miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.15 Dėl Vyto Snarskio galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2019-03-13 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 9 Nepažeista
31. Kėdainių rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.19 Dėl visuomeninio rinkimų komiteto "Valentino Tamulio komanda - mūsų krašto sėkmei" ir šio komiteto narės Irenos Staliorienės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 str. 1 d. nuostatų pažeidimo 2019-03-14 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 15 Nepažeista
32. Alytaus rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.3 Dėl Algirdo Vrubliausko galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo 2019-03-19 Sp-25 Nepažeista
33. Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.52 Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų į Trakų rajono savivaldybės tarybą Jono Kietavičiaus, Dariaus Mechovskio, Vygando Lenkausko galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio (Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis) nuostatų pažeidimo 2019-03-19 SP-10.2 Nepažeista
34. Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.52 Dėl visuomeninio rinkimų komiteto "Už klestintį Trakų kraštą" kandidato į Trakų rajono savivaldybės tarybą Sergejaus Vorobjovo galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio (Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis) nuostatų pažeidimo 2019-03-19 SP-10.3 Nepažeista
35. Alytaus miesto savivaldybės rinkimų komisija, Nr.2 Dėl Gedimino Daukšio galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-03-20 Komisijos posėdžio protokolas Nr. 14 Pažeista
36. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės rinkimų komisijos 2019 m. vasario 13 d. sprendimo panaikinimo 2019-03-24 Sp-180 Nepažeista
37. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Dėl Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo panaikinimo 2019-03-24 Sp-177 Nepažeista
38. Akmenės rajono savivaldybės rinkimų komisija, Nr.1 Dėl Vitalijos Žakienės galimo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio nuostatų pažeidimo  2019-03-25 5 Nepažeista