Vizija ir vertybės

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo valstybės institucija. Be to, Vyriausioji rinkimų komisija yra koordinuojanti institucija įgyvendinant Reglamento (ES) 2019/788 20 straipsnio 1 ir 2 dalis ir informacijos centras, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) 2019/788 4 straipsnio 6 dalyje, taip pat nacionalinis informacijos centras, kaip tai nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 10 punkte.

Vyriausiosios rinkimų komisijos misija – sudaryti sąlygas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečiams ir gyventojams galimybes išreikšti savo valią demokratiškuose, visuotiniuose, lygiuose, tiesiogine rinkimų teise ir slapto balsavimo principais grindžiamuose rinkimuose ir referendumuose.

Vyriausiosios rinkimų komisijos vizija – tapti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės srityje viena iš pirmaujančiųjų Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybių narių. Užtikrinti efektyvesnį gaunamų skundų administravimo procesą, savalaikį jų ištyrimą ir išnagrinėjimą bei sprendimų dėl jų priėmimą, taip pat atsakomybės už padarytus pažeidimus neišvengiamumą; efektyvesnę ir didesnės apimties politinės reklamos stebėsenos vykdymą; visų rinkimų apylinkių ir balsavimo procedūrų pritaikymą rinkėjams su negalia.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pagrindinės vertybės, kuriomis grindžiama jos veikla, yra įstatymų laikymasis, atvirumas ir nešališkumas, tęstinumas ir stabilumas, sąžiningumas ir atsakingumas, kompetencija ir profesionalumas, tolerancija ir kolegiškumas.