Visuomeninių rinkimų komitetų registravimui teikiami dokumentai

1. Prašymas dėl asmens įrašymo į VRK informacinės sistemos naudotojų sąrašą ( ).

2. Prašymas dėl Visuomeninio rinkimų komiteto įregistravimo ( ).

3. Visuomeninio rinkimų komiteto veiklos sutartis  ().