Visuomeninio rinkimų komiteto teikiami dokumentai

Visuomeninis rinkimų komitetas, norintis kelti kandidatų sąrašą ir (ar) kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus (toliau – kandidatas į merus), privalo prieš tai (iki 2018 m. gruodžio 10 d.) užsiregistruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Savarankišku politinės kampanijos dalyviu registruotas visuomeninis rinkimų komitetas gali teikti savarankišku politinės kampanijos dalyviu registruoti ir savo keliamą kandidatų sąrašą arba kandidatą į merus. Visuomeninis rinkimų komitetas savo keliamą kandidatų sąrašą ir kandidatą į merus gali registruoti ir atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais.

Visuomeninis rinkimų komitetas Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Registruojasi visuomeninis rinkimų komitetas

Registruojamas kandidatas į merus

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Būtina nurodyti savivaldybę

Forma pridedama (DOC)

Pildoma visuomeninio rinkimų komiteto vardu

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

-

2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą į merus

Būtina nurodyti savivaldybę

Forma pridedama (DOC)

-

Teikia visuomeninis rinkimų komitetas už keliamą kandidatą į merus

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

3

Visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) arba kandidato į merus (kai registruojamas kandidatas į merus) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

Taip

4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku kopija

Rekomenduojama forma pridedama (DOC)

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir politinės kampanijos iždininkui

Sudaroma visuomeninio rinkimų komiteto vardu

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

Sudaro ir pasirašo kandidatas į merus

5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi kopija, jei per politinę kampaniją planuojama gauti didesnę kaip 70 VMDU dydžio (61 950 Eur) pajamų sumą

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

Sudaroma visuomeninio rinkimų komiteto vardu.

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

Sudaro kandidatas į merus

6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

Taip

7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

Sąskaita atidaroma visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) vardu

Sąskaita atidaroma kandidato į merus vardu