Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

Pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 7 dalį, politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai  VRK privalo pateikti Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2019 m. vasario 21 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2019 m. kovo 12 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2019 m. balandžio 3 d.).