Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

Pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 7 dalį, politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai  VRK privalo pateikti Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją:
1. likus 10 dienų iki rinkimų (iki 2019 m. gegužės 2 d.);
2. likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (iki 2019 m. gegužės 21 d.);
3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos (planuojama, kad iki 2019 m. birželio 12 d.).

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos bus skelbiamos jas gavus.