Tvarkos, reikalingos Trakų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimams organizuoti

1. DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ PIRMININKŲ, NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2. DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ DARBO ORGANIZUOJANT RINKĖJŲ INFORMAVIMĄ APIE RINKIMUS (REFERENDUMĄ) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

3. DĖL RINKIMŲ (REFERENDUMO) STEBĖTOJO REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

4. DĖL PRETENDENTŲ Į KANDIDATUS IR PILIEČIŲ INICIATYVŲ PARĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

5. DĖL KANDIDATŲ SĄRAŠŲ IR KANDIDATŲ RINKIMŲ PROGRAMŲ SPAUSDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

6. DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ KOMISIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO

7. DĖL IŠANKSTINIO BALSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

8. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. SP-191 „DĖL BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO IR BALSAVIMO PATALPOS PERDAVIMO SAUGOTI POLICIJAI AKTO FORMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

9. DĖL APYLINKĖS RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOS PROTOKOLŲ PILDYMO NAUDOJANT „RINKIMŲ VEDLĮ", BALSŲ IR PIRMUMO BALSŲ SKAIČIAVIMO, RINKIMŲ (REFERENDUMO) BIULETENIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO SAVIVALDYBĖS (APYGARDOS) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

10. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

11. DĖL RINKĖJŲ PAVĖŽĖJIMO Į RINKIMŲ APYLINKES BALSUOTI RINKIMŲ DIENĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

12. DĖL RINKĖJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO, TIKSLINIMO IR NAUDOJIMO 2021 M. SPALIO 10 D. NAUJUOSE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO IR FORMŲ PATVIRTINIMO