Tvarkos, rekomendacijos, dokumentų formos

2018 m. rugsėjo 16 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64

1. 2015 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. Sp-265 „Dėl Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimo elektroniniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".

2. 2016 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-37 „Dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius pareiškinių dokumentų formų" (išskyrus gyventojų pajamų mokesčio ir turto deklaracijų išrašų formas).

3. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-46 „Dėl Rinkimų komisijų narių atestavimo metodinių nurodymų patvirtinimo".

4. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

5. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-48 „Dėl Rinkimų stebėtojų pažymėjimų išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

6. 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-49 „Dėl Rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo rekomendacijų patvirtinimo".

7. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-52 „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo".

8. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-53 „Dėl Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apygardų ir apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo".

9. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-54 „Dėl Liudijimo dėl rinkėjo asmens tapatybės formos patvirtinimo".

10. 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-55 „Dėl Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo, pranešimų apie aptiktus netikslumus perdavimo ir rinkėjų sąrašų naudojimo 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo".

11. 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sp-63 „Dėl Rinkėjų sąrašų, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą, ataskaitos apie rinkėjų kortelių įteikimą, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą apskaitos žiniaraščio formų patvirtinimo".

12. 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. Sp-68 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

13. 2016 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. Sp-70 „Dėl Balsavimo namuose ir iš anksto (savivaldybėje) organizavimo ir vykdymo rekomendacijų ir išankstinio balsavimo dokumentų formų patvirtinimo".

14. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-79 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščių apygardų ir apylinkių rinkimų komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

15. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-84 „Dėl Rinkėjo kortelės įteikimo rinkėjams tvarkos aprašo patvirtinimo".

16. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-85 „Dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

17. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-86 „Dėl Balsavimo iš anksto sustabdymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

18. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-87 „Dėl Apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį", balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo apygardos rinkimų komisijai tvarkos aprašo ir Pirmumo balsų perskaičiavimo tvarkos aprašo bei balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo".

19. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-88 „Dėl Rinkimų komisijos nario veiklos vertinimo ataskaitos formos patvirtinimo".

20. 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-89 „Dėl Rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos posistemėje RINKĖJAI tvarkos aprašo patvirtinimo".

21. 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. Sp-95 „Dėl Rinkimų komisijos nario veiklos rekomendacijų patvirtinimo".

22. 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. Sp-130 „Dėl 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų balsavimo paštu specialiuose paštuose organizavimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo".

23. 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. Sp-28 „Dėl Lėšų, skiriamų apygardų rinkimų komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

24. 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. Sp-30 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų rinkimams organizuoti naudojimo sutarties formos".

25. 2017 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. Sp-79 „Dėl Mokymų rinkimų organizatoriams ir dalyviams organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".