Tvarkos, reikalingos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimams

1. DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ PIRMININKŲ, NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2. DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ DARBO ORGANIZUOJANT RINKĖJŲ INFORMAVIMĄ APIE RINKIMUS (REFERENDUMĄ) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

3. DĖL RINKIMŲ (REFERENDUMO) STEBĖTOJO REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

4. DĖL PRETENDENTŲ Į KANDIDATUS IR PILIEČIŲ INICIATYVŲ PARĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

5. DĖL KANDIDATŲ SĄRAŠŲ IR KANDIDATŲ RINKIMŲ PROGRAMŲ SPAUSDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

6. DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ KOMISIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO

7. DĖL IŠANKSTINIO BALSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

8. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. SP-191 „DĖL BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO IR BALSAVIMO PATALPOS PERDAVIMO SAUGOTI POLICIJAI AKTO FORMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

9. DĖL APYLINKĖS RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOS PROTOKOLŲ PILDYMO NAUDOJANT „RINKIMŲ VEDLĮ", BALSŲ IR PIRMUMO BALSŲ SKAIČIAVIMO, RINKIMŲ (REFERENDUMO) BIULETENIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO SAVIVALDYBĖS (APYGARDOS) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

10. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

11. DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOSE PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

12. DĖL LĖŠŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOMS, PLANAVIMO, SKYRIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

13. DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. GEGUŽĖS 5 D. SPRENDIMO NR. SP-59 „DĖL LĖŠŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJOMS, PLANAVIMO, SKYRIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

14. DĖL RINKĖJŲ PAVĖŽĖJIMO Į RINKIMŲ APYLINKES BALSUOTI RINKIMŲ DIENĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

15. DĖL RINKĖJŲ GALIMŲ PAPIRKIMO ATVEJŲ TYRIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO IR METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

16. DĖL 2021 m. balandžio 11 d. naujų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero RINKIMŲ POLITINĖS REKLAMOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

17. DĖL RINKĖJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO, TIKSLINIMO IR NAUDOJIMO 2021 M. BALANDŽIO 11 D. NAUJUOSE RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO IR FORMŲ PATVIRTINIMO