Teisinis pagrindas

. Lietuvos Respublikos Konstitucija

 
 
 
 
 

 

8. Dokumentų rinkinys "RENGIANT IR VYKDANT 2013 M. KOVO 3 D. PAKARTOTINIUS RINKIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖSE BIRŽŲ – KUPIŠKIO NR. 48 IR ZARASŲ – VISAGINO NR. 52 RINKIMŲ APYGARDOSE IR NAUJUS RINKIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE UKMERGĖS RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 61" (Baltoji knyga) (PDF)

9. LR Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 288 "Dėl Supaprastintos aukų priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 33-1562 )

10. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171-6342 ; 2006, Nr. 41-1482 ; 2008, Nr. 120-4566 ; 2010, Nr.-2-94 ; 2010, Nr. 147-75392012, Nr.17-783).