Teisinis pagrindas

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretas „Dėl eilinių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų"

3. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl referendumo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje paskelbimo"

4. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas

5. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas  

6. Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas

7. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas

8. Dokumentų rinkinys "Rengiant ir vykdant 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus" (Baltoji knyga) (PDF) 

9. LR Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 288 "Dėl Supaprastintos aukų priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 33-1562 )

10. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171-6342 ; 2006, Nr. 41-1482 ; 2008, Nr. 120-4566 ; 2010, Nr.-2-94 ; 2010, Nr. 147-75392012, Nr.17-783).