Teisės aktai

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisės aktų nuorodose pateikiama pirminė teisės aktų redakcija. Pasirinkite Jums aktualią ar galiojančią (suvestinę) redakciją

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KODEKSAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas

Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas 

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (207(1) - 207(13), 259(1) str.) - negalioja nuo 2016-12-31

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (XI skyrius) - įsigaliojo 2017-01-01

Baudžiamasis kodeksas (XXVI skyrius)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI

Dėl balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcijos patvirtinimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo".