Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 2019 m. rugsėjo 8 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėse Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31 ir Žiemgalos rinkimų apygardoje Nr. 46 politinės kampanijos dalyvių registracija vyksta VRK nuo 2019 m. kovo 20 d. iki 2019 m. birželio 17 d., Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 - iki birželio 26 d.

Eil. Nr.

Teikiamas dokumentas

Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu

Politinė partija, norinti

registruotis savarankišku dalyviu

registruoti kandidatą savarankišku dalyviu

 1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC)

Taip

Taip

-

 2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC)

-

-

Taip

 3

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija 

Taip

-

Taip

 4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku kopija (DOC)

Taip

Taip

Taip

 5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone kopija

nebūtina

nebūtina

nebūtina

 6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

Taip

Taip

 7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

Taip

Taip

Taip

 8

Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas

-

nebūtina

-

Privalomai teikiamų dokumentų skaičius 

5

4

5

Papildomai galima pateikti

1

2

1

 

VRK 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. Sp-158 „Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos"