Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Asmuo, norintis išsikelti kandidatu į Respublikos Prezidentus, prieš tai privalo užsiregistruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja 2018 m. lapkričio 12 d.  2019 m. vasario 18 d.

Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastaba

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Forma pridedama (DOC)

2

Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

3

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku kopija

 

Rekomenduojama forma pridedama (DOC)

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir politinės kampanijos iždininkui

4

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi kopija, jei per politinę kampaniją planuojama gauti didesnę kaip 70 VMDU dydžio (61 950 Eur) pajamų sumą

 

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

5

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

6

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

Sąskaita atidaroma kandidato vardu

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. Sp-158 „Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos"