Tarnybiniai nusižengimai

2017 m. I ketvirtį Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos valstybės tarnautojams tarnybinių nuobaudų paskirta nebuvo.

2017 m. II ketvirtį Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.