Apibendrinti stebėsenos duomenys

Vyriausioji rinkimų komisija duomenis apie paskleistą politinę reklamą gauna iš 3 šaltinių:

  1. Kampanijos dalyvių – kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita. Ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo (jei dalyvis gavo <70 VMDU pajamų) ar 85 dienas  (>70 VMDU) .
  2. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų –nuolat, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reklamos paskleidimo. Deklaarcija o teikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos.
  3. Politinės reklamos stebėtojų - savivaldybės rinkimų komisijos - 10 dienų iki rinkimų, 5 iki pakartotinio balsavimo, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

Gavus duomenis iš visų trijų šaltinių, jie yra lyginami, analizuojama ar politinės kampanijos dalyviai deklaravo visą politinę reklamą ir nurodė išlaidas jai, ar visiems dalyviams taikyti vienodi politinės reklamos įkainiai ir sąlygos.