Apibendrinti stebėsenos duomenys

Vyriausioji rinkimų komisija duomenis apie paskleistą politinę reklamą gauna iš 3 šaltinių:

  1. Kampanijos dalyvių – kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita. Ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo (jei dalyvis gavo <70 VMDU pajamų) ar 85 dienas  (>70 VMDU) .
  2. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų – 10 dienų iki rinkimų, 5 iki pakartotinio balsavimo, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo
  3. Politinės reklamos stebėtojų:
    1. Savivaldybių rinkimų komisijų - 10 dienų iki rinkimų, 5 iki pakartotinio balsavimo, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo
    2. Kantar TNS* – kas savaitę, apie išorinę reklamą – kas mėnesį
    3. Visuomenės per Reklamos gaudyklę – nuolat

* - VRK yra sudariusi sutartį dėl politinės reklamos stebėsenos.

Politinės reklamos stebėtojų teikiama politinės reklamos kaina yra orientacinė.

Kantar TNS politinės reklamos kainą vertina neatsižvelgiant į visas deklaruotas nuolaidas.

Vykdant politinės reklamos stebėseną internete fiksuojami paksleidimo faktai, šaltinis ir data.

Gavus duomenis iš visų trijų šaltinių, jie yra lyginami, analizuojama ar politinės kampanijos dalyviai deklaravo visą politinę reklamą ir nurodė išlaidas jai, ar visiems dalyviams taikyti vienodi politinės reklamos įkainiai ir sąlygos.

Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijų suvestinė: 2019-05-22

Politinės reklamos stebėsenos (Kantar TNS) duomenų suvestinė: 2019-05-22 (patikslinta 2019-05-24)