2012 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Tautinė partija LIETUVOS KELIAS

2012-08-28 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta