2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Politinė partija "Lietuvos žaliųjų sąjūdis"

2011-10-10 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Aukos suma, Lt Data Pastabos
1 GINTARAS SALDŽIŪNAS Vilniaus miesto savivaldybė 2000 2011-07-05
2 GINTAS UMBRASAS Vilniaus miesto savivaldybė 2000 2011-07-05
3 JUOZAS DAUTARTAS Vilniaus miesto savivaldybė 2000 2011-07-12
4 UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" Jonavos rajono savivaldybė 40000 2011-07-28
5 REMIGIJUS LAPINSKAS Vilniaus miesto savivaldybė 5000 2011-07-14
Iš viso: 51000,00  
fizinių asmenų: 11000,00  
juridinių asmenų: 40000,00  
Iš jų piniginės aukos iš viso: 51000,00  
fizinių asmenų: 11000,00  
juridinių asmenų: 40000,00  
Nepiniginės aukos iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta