2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Žemaičių partija

2011-10-10 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta