2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Tautos prisikėlimo partija

2011-10-04 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta