2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos pensininkų partija

2011-10-06 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta