2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Lietuvos centro partija

2012-01-08 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta