2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas


Tautinė partija LIETUVOS KELIAS

2011-10-05 Ketvirtinis


Gautos ir priimtos aukos: Aukų negauta

Nepriimtinos aukos: Aukų negauta